Spójny i silny wizerunek firmy stanowi dziś istotną przewagę konkurencyjną. Zwłaszcza obecnie, kiedy funkcjonujemy w niepewnych oraz nieprzewidywalnych czasach, silna reputacja może istotnie wpłynąć na ostateczny wybór konsumenta. Niestety, wciąż wielu z przedsiębiorców odkłada element budowania marki na drugi plan, co już na starcie może znacząco utrudnić pozyskanie zaufania wśród potencjalnych klientów. W obliczu sporej rywalizacji i dużej konkurencyjności rynku, praca nad pozycjonowaniem firmy może stanowić ogromny klucz do sukcesu.

 

O krok przed innymi

Należy pamiętać, że kreowanie wizerunku własnej firmy to proces wieloetapowy i rozłożony w czasie. Wymaga on bardzo pogłębionej analizy otoczenia organizacji, określenia konkretnych odbiorców, a także wyznaczenia stylu oraz formy komunikacji (zarówno wizualnej, jak i pisemnej), która będzie wyróżniać markę na tle pozostałych. Ponadto, dbanie o dobry PR to nie tylko pozytywne opinie, ale przede wszystkim myślenie przyszłościowe. Należy określić sobie konkretne cele, które będą przyświecać działaniom komunikacyjnym, m.in. to, jak chcemy być postrzegani przez klientów lub pracowników, czy chcemy być identyfikowani jako ekspert, a może jako lider trendów w danej branży. 

Element dbałości o reputacje bardzo często pojawia się dopiero w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej lub niesprzyjającej prasy. Niestety, najczęściej jest już za późno. W praktyce powinno być odwrotnie - to firma musi być przygotowana na takie scenariusze i błyskawicznie reagować na ewentualne negatywne zdarzenia. Stąd też aspekt budowania oraz zarządzania wizerunkiem coraz częściej występuje jako filar biznesplanu lub strategii rozwoju. Takie podejście uwzględnia zaplanowanie konkretnych planów bądź procedur pozwalających na skuteczne opanowanie niepożądanych sytuacji. Warto w tym przypadku skorzystać z pomocy specjalnego doradcy PR lub agencji, którzy przeprowadzą odpowiedni warsztat lub konsultacje z zarządem firmy i zaproponują konkretną ścieżkę działań w zakresie kreowania, a także ochrony wizerunku marki.

 

Wizerunkowy zysk

Inwestycja w działania PR to nie tylko prewencja czy przeciwdziałanie kryzysom, ale też wiele proaktywnych, pozytywnych działań, które pozwolą pozycjonować firmę zgodnie z oczekiwaniami. To przede wszystkim duża kontrola nad komunikacją, jaka pojawia się wokół naszej organizacji, ale też i sukcesywne docieranie z przekazami do konkretnych odbiorców. Dzięki budowaniu pozytywnych skojarzeń z firmą dużo łatwiej jest pozyskać zaufanie klientów czy inwestorów. Z kolei powiększające się grono zadowolonych partnerów biznesowych ułatwia zdobywanie kolejnych. Silna reputacja może być też przemawiać za podwyższeniem cen produktów lub usług. I chociaż początkowo wydatek związany z budowaniem wizerunku dla wielu może wydawać się bezzasadny, to warto spojrzeć na ten obszar jako na inwestycję długofalową, która z upływem czasu zacznie generować zyski - zarówno te w sferze opinii, jak i finansowe.